Samarbete ger nya ordrar på SMART Glas™

Ljusteknikföretaget TopRight Nordic har tecknat nya avtal med partnerföretag till Glaskedjan, som sedan tidigare är en kund till TopRight. Ordervärdet blir inledningsvis 825 000 kronor årligen.

”Det är mycket glädjande att vi redan nu får utökade beställningar i spåren av vårt avtal med Glaskedjan”, säger TopRights VD Anders Myrbäck.

Att fler partnerföretag kopplade till Glaskedjan tecknar avtal visar på en stor potential i samarbetet. Björkmans Glasmästeri i Västerås, som är en del av Glaskedjan, är ett av dem. Avtalet innebär en årlig leverans av SMART Glas till ett värde av 660 000 kronor.

Henåns Glasmästeri, som är en del av Glaskedjan, har ingått avtal som innebär en årlig leverans av SMART Glas till ett värde av 165 000 kronor.

”Den här typen av lösningar tror vi öppnar en ny värld för glasbranschen. Vi ser fram emot ett framåtriktat samarbete, där vi tillsammans utvecklar branschen genom ny teknik och skapar nya lösningar som utvidgar marknaden. Särskilt positivt är det att våra produkter så snabbt fått fäste och efterfrågan bland glasbranschen återförsäljare”, säger Anders Myrbäck. 

Om SMART Glas™ frå
n TopRight Nordic
Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. Nya eller befintliga glaspartier behandlas och med en knapptryckning växlar du mellan transparent öppenhet och frostad avskärmning på mindre än en sekund. Högteknologiskt men enkelt och rent. Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, budskap och presentationer direkt på glaset. Fönster, insynsskydd och skärm i ett. 

Användningsområdena är många; butiker som vill skapa uppmärksamhet, kontor som eftersträvar effektiv flexibilitet eller sjukhus, banker och rättssalar som snabbt vill skapa trygghet och värna integritet.

Glaskedjan
Glaskedjan är en av Sveriges största kedjor i glasbranschen. Eftersom alla enheter ägs av den lokala glasmästaren är det en kedja med stor lokal kännedom och gedigen erfarenhet.


Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.
      

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com

Erik Dinler, Björkmans Glasmästeri i Västerås AB på 0709- 81 44 50 eller via mail, erik.dinler@glaskedjan.se     

Jörgen Svensson, Henåns Glasmästeri AB på 0304-314 15 eller via mail, jorgen@henans-glas.se        

TopRight Nordic AB
Taptogatan 6
 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar