Företrädesemission säkrad till 100% genom avtal om teckningsförbindelser och garantiåtagande

Styrelsen har föreslagit en företrädesemission, se Tourns pressmeddelande per den 4 april 2018.

Tourn har nu avtal om teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100% av den föreslagna emissionsvolymen, 10 190 475 SEK. Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Beslut om företrädesemissionens genomförande kommer att fattas på extra bolagsstämma den 18 april 2018.

Teckning av aktier föreslås ske under perioden 3 – 18 maj 2018.

VD kommentar
Intresset har varit stort, både från befintliga samt potentiella nya aktieägare. Investeringen kommer kunna bidra till fler affärer och ökad tillväxttakt. Vi ser fram emot att ta Tourn till nästa nivå och leverera ett bra 2018.

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar