Nyemissionen registrerad

Tourn International AB(publ) avslutade den 18 maj sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 10 190 475 SEK före emissionskostnader.
Emissionen har registrerats av Bolagsverket idag, den 29 juni 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 4 juli 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier. Stoppdagen blir den 6 juli och sista dag för handel den 4 juli.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Tourn ökat med 75 485 SEK genom emission av 754 850 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 830 335 SEK fördelat på 8 303 350 aktier.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar