TPC Security förvärvar Cetronic AB och stärker sin position på M2M-marknaden

TPC Security förvärvar Cetronic AB och stärker sin position på M2M- marknaden TPC Security AB (publ.), noterat på Aktietorget, avser att förvärva Cetro- nic AB och förstärker därmed sin ställning ytterligare inom maskin-till- maskin (M2M) kommunikation. Sundsvallsföretaget Cetronic utvecklar och marknadsför säkerhets- och övervakningssystem samt tillverkar system för transmission av fastig- hetsinformation. Koncernen räknar med positiva kassaflöden nästa år och den nya organisa- tionen, som kommer att omfatta totalt cirka 30 personer, beräknas ta form under sommaren. Köpet sker både kontant och med TPC aktier. Affären innebär att TPC kommer kunna erbjuda M2M-marknaden alla delar, från produktutveckling, tillverkning och försäljning till distribution, installation och abonnemangsservice. - TPC är det första företaget inom M2M som utnyttjar möjligheterna att arbeta i alla led och därigenom erbjuda billigare, säkrare och effektivare lösningar och tjänster, säger Mats Englund, VD på TPC Security. I februari i år förvärvade TPC IT-företaget PC Card International. Köpet innebar en förstärkning av TPCs kunskaper inom GSM vilket gjorde det möj- ligt att erbjuda mobila lösningar för och larm- och dataövervakning. - Marknaden för M2M över GSM-nätet beräknas av många bli större än marknaden för taltelefoni, Bluetooth är bara en liten del. I och med för- värvet av Cetronic blir TPC en total systemleverantör utan några mellan- händer, det tjänar alla parter på, säger Mats Englund. För vidare information, kontakta: Mats Englund, VD, TPC Security AB Telefon: 0270-42 80 90 eller 070-314 91 44 E-post: m.englund@tpcsecurity.se www.tpcsecurity.se TPC Security AB är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inrikt- ning på övervakning av teletransmission. Företaget utvecklar kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget har patent på dubbelriktad kommunikationskontroll, Tele- safe, som möjliggör automatisk kontroll av kommunikationsförbindelser. Fö- retaget är noterad på Aktietorget. Cetronic AB utvecklar och marknadsför säkerhets- och övervakningssystem samt tillverkar system för transmission av fastighetsinformation, exempel- vis temperaturlarm och övervakningssystem för kyl- och frysdiskar i livs- medelsbutiker. Cetronic är också marknadsledande i Norden på nödkommunika- tion för hissar och samarbetar med de ledande hisstillverkarna. Under 1999 trädde en lag i kraft som gör det obligatoriskt att ha nödkommunikations- system i hissar som möjliggör talkommunikation med exempelvis en larmcentral. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar