TPC Security och Wireless Maingate tecknar samarbetsavtal för nya M2M-lösningar

TPC Security och Wireless Maingate tecknar samarbetsavtal för nya M2M-lös- ningar. TPC och Wireless Maingate har träffat avtal om samarbete rörande marknads- föring, försäljning och utveckling av kommunikations- och IT-lösningar för maskin till maskin marknaden. TPC och Wireless Maingate är av den gemensamma uppfattningen att affären trådlös kommunikation från maskin till maskin (M2M) kommer att bli mycket expansiv. Då parterna mycket väl kompletterar varandra har de för avsikt att gemensamt verka på M2M marknaden. Genom att samverka och dra nytta av varandras kompletterande kompetenser avser parterna att stärka sina marknadspositioner på den starkt framväxan- de M2M marknaden. Parterna har som ambition att ta positionen som marknadsledare inom M2Mmarknaden inom respektive ansvarsområde och skall aktivt stödja varand- ra i denna strävan. Genom detta avtal ges möjligheten att starta upp en Europa försäljning via ett transmissionsföretag, vilket underlättar nuvarande problem med olika GSM- operatörer. Bolagen skall utveckla nya kundlösningar och gemensamt paketera erbjudan- den. För vidare information, kontakta: Mats Englund, VD, TPC Security AB Telefon: 0270-42 80 90 eller 070-314 91 44 E-post: m.englund@tpcsecurity.se www.tpcsecurity.se TPC Security AB är verksamma inom IT- och säkerhetsbranschen med inrikt- ning på övervakning av teletransmission. Företaget utvecklar kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin till maskin (M2M). Företaget har patent på dubbelriktad kommunikationskontroll, Tele- safe, som möjliggör automatisk kontroll av kommunikationsförbindelser. Fö- retaget är noterad på Aktietorget. Wireless Maingate AB är specialiserade på kommunikation för maskiner. Med GSM-nätet i botten och anpassade systemplattformar erbjuder Maingate glo- bala M2M-lösningar som integrerar kommunikation, informationshantering och administration. Maingate bildades i juni 1998 och bakom företaget står förutom grundarna, Telia AB och MVI (Merchant Venture Investment). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar