Vi bolagets extrastämma den 2 maj bemyndigade stämman förvärvet av PC Card International AB för totalt 6.500.000 SEK.

Vi bolagets extrastämma den 2 maj bemyndigade stämman förvärvet av PC Card International AB för totalt 6.500.000 SEK. Vidare bemyndigade stämman styrelsens förslag till nyemission av högst 719.667 aktier med företrädesrätt för aktieägarna i bolaget, 1:3. Stämman beslutade vidare att ge styrelsen ett bemyndigande att göra ett eller flera kompletteringsförvärv genom apport eller via kontant betalning. Listbyte till Nya Marknaden kommer att ske i månadsskiftet maj - juni. För mer information, kontakta: Mats Englund, verkställande direktör TPC Security AB Telefon 0270-42 80 90 eller 070-314 91 44, e-post: m.englund@tpcsecurity.se TPC Security AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget i Stockholm. TPC är verksam inom IT- och säkerhetsbranschen. TPC utvecklar kompletta kommunikationslösningar med produkter och tjänster för maskin-maskin (m2m).Egen kommunikationscentral för säker teletransmission. Svenskt patent för dubbelriktad -telekommunikation samt internationellt patent för digitalt fasförskjutet ljud till t.ex. ljudgaller i säkerhetsanläggningar. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar