Academedia: Ny VD utsedd

Academedia: Ny VD utsedd Styrelsen för Academedia utser Sten Johansson till ny VD för Academedia AB med omedelbart tillträde Sten Johansson är 34 år och civilekonom. Han kommer närmast från Traction och har tidigare arbetat inom Trelleborg och Skanska. Tidigare VD Peter Ollén har sagt upp sig. Stockholm den 26 februari 2001 Bengt Stillström Styrelseordförande För mer info kontakta: Bengt Stillström bengt.stillstrom@traction.se eller tel 0704 - 40 40 99 Sten Johansson, VD, sten.johansson@academedia.se eller tel 0708 - 27 48 82 ------------------------------------------------------------------- Academedia AB är ett företag med inriktning på e-learning. Dotterbolaget Gravity e-learning erbjuder interaktiv kompetensöverföring och knowledge management,och producerar utbildningssystem på intranät,Internet och CD-rom/DVD. Dotterbolaget MacMeckarna bedriver utbildning inom ny media- och informationsteknik genom bl a landets största yrkeshögskola, Masters of Media. Dotterbolaget Academedia World är en utbildningsportal som innehåller en mängd egenutvecklade och avancerade utbild-ningar inom ny media- och informationsteknik. Koncernen har ca 200 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/26/20040323BIT20970/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar