Annulerad Affär

Annulerad Affär Misstänkt bedrägeri av kund medförde felaffär i Traction B samt därefter makulering av affären Ett aktieinnehav om 100 000 st Traction B bokades felaktigt på en kunds värdepappersdepå. Den 9 juli sålde kunden hela innehavet. Den 10 juli, samtidigt som den felaktiga bokningen och försäljningen uppdagades, informerade Traction som köpare av aktierna marknaden om återköp av egna aktier. Affären är nu makulerad. Depåinnehavaren är polisanmäld. Stockholmsbörsen och Finansinspektionen är informerade. Detta meddelande utgör också offentligt meddelande från AB Traction. Stockholm den 14 juli 2003 För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd Nordnet, 08-506 330 30, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/15/20040324BIT21220/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar