Avtal om förvärv av Förlaget Aktuel Viden A/S fastställt

Report this content

Avtal om förvärv av Förlaget Aktuel Viden A/S fastställt I letter of intent från i maj 2000 förklarade AcadeMedia och ägarna av Förlaget Aktuel Viden A/S att det senare bolaget skulle ha ett visst värde vilket då innebar att köpeskillingen beräknades uppgå till ca 95 000 aktier i AcadeMedia med tillägg av viss kontantersättning. Det sammanlagda värdet bedömdes till ca 20 MSEK. Sedan parterna träffat avtal om förvärvets genomförande har nu slutligen uppgjorts köpeskillingens storlek och struktur. Köpeskillingen skall utgöras av aktier i AcadeMedia och en kontant ersättning av 1 850 000 kr. Det totala antalet aktier som nyemitteras till ägarna av Förlaget Aktuel Viden A/S beror på AcadeMedia aktiens kurs under inledningen av december månad 2000 och kommer lägst uppgå till 120 000 st. Antalet aktier därutöver beror på skillnaden mellan AcadeMedia aktiens snittkurs under nämnda period och överenskommet värde på Förlaget Aktuel Viden A/S med en begränsning av tillägget om 4 309 000 kr. Apportegendomens värde beräknat till dagens AcadeMedia kurs är knappt 15 MSEK. För mer information: Eva Björsbo, controller, AcadeMedia,tel. 08-671 09 00 eva.bjorsbo@academedia.se Bengt Stillström, styrelseordförande ,tel. 0704-40 40 99 bengt.stillstrom@traction.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/10/25/20040323BIT20640/wkr0006.pdf

Dokument & länkar