Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002 · Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -23 (25) Mkr, - 4 (5) kr/aktie · Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 4 (- 8) Mkr, 1 (-1) kr/aktie · Under det fjärde kvartalet har realisering skett av US- dollarpositioner vilket påverkat resultatet positivt med 6 Mkr · Traction har ökat sitt innehav i JC till 13,2 % av aktierna · Utdelningen föreslås bli 1:50 (3:85) kr/aktie Petter Stillström, VD, tel. 08-506 289 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar