Easy T: Bokslut jan - dec 2000

Easy T: Bokslut jan - dec 2000 KOMMUNIKÉ 2001-02-26 Easy T ökade omsättningen till 67,6 MSEK, (22,5 MSEK) * Under de två sista kvartalen har Easy T´s tillväxt varit mycket hög, både i Sverige och i Storbritannien. Målsättningen att nå 60 MSEK i omsättning under år 2000 överträffades. * Dotterbolaget Easy T Travel i Sverige har ökat sin försäljning med 53% och redovisar ett mindre överskott, vilket innebär att vi nått ett viktigt delmål genom att bevisa att vi kan starta och driva en resebyrå med kvalificerad Internetservice med vinst. * Easy T Travel i Storbritannien, som förvärvades under året, visar även det ett mindre överskott. Under senare delen av året har Internetförsäljningen startats. * Resultatet -14,7 MSEK (- 3,2 MSEK). * Resultatet per aktie är -1,84 kr. * Eget kapital uppgår till 22,2 MSEK, 2,78 kr per aktie och likvida medel till 24 MSEK. * Åtgärder för att minska kostnader i dotterbolaget Easy T Software och för att öka intäkter hos befintliga licenstagare har genomförts. Under året har 5 nya licenser tecknats. VD´s-kommentar Dotterbolaget Easy T Travel har under året befäst sin ställning som en av de ledande svenska Resebyråerna med en kvalificerad Internetbaserad försäljning. Vi och flertalet av våra licenstagare säljer idag flygbiljetter utan de avgifter som traditionella resebyråer vanligen tvingas ta ut, med en snabbt växande volym och med lönsamhet. Att kunna boka sina flygresor på det sätt som Easy T Travel erbjuder upplevs av kunderna som mycket positivt. Enligt en undersökning, utförd av Defacto, så är 96% av våra kunder nöjda eller mycket nöjda med vår service. Under kommande period kommer vi utöka Easy T Travels sortiment med fler hotell och hyrbilsalternativ, samt med förbättrad service till våra företagskunder. Intäkterna för dotterbolaget Easy T Software, som licensierar T Book till resebyråer och flygbolag, har inte ökat i den takt vi förväntat oss. Detta har gjort att vi sedan halvårsskiftet minskat kostnaderna och fokuserat på att stödja våra befintliga licenstagare i att öka bokningsvolymerna. Glädjande är att vi under årets sista månader sett en ökning av antalet Internetbokningar hos flera av våra licenstagare. I vårt dotterbolag i Storbritannien har vi lanserat vår Internettjänst och kommer, med små investeringar att börja öka volymerna. Övrig information Årsredovisning distribueras till aktieägarna i mitten av mars 2001. Bolagsstämma avhålls i Stockholm den 3 april 2001. För beställning av Easy T's årsredovisning på mail, skicka ett mail till michael@easyt.com och uppge namn, mailadress samt "Årsredovisning". Fullständig bokslutskommuniké finns på: http://www.easyt.com eller http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00140/bit0002.pdf ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/26/20040323BIT20960/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar