FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE Traction förvärvade under tisdagen 574.000 aktier i Semcon och innehar därefter 1.167.100 aktier, vilket utgör 6,7 % av samtliga aktier i bolaget. Stockholm den 26 mars 2003 AB Traction Petter Stillström VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20040324BIT21160/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar