FLAGGNINGSMEDDELANDE

FLAGGNINGSMEDDELANDE ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER Traction förvärvade under onsdagen den 9 juli, 99.500 B-aktier i Traction till kursen 79 kronor. Efter köpet innehar Traction 254.500 B-aktier i eget förvar, vilka utgör 4,5% av kapitalet och 2% av rösterna. Stockholm den 10 juli 2003 AB Traction Petter Stillström VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20040324BIT21210/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar