FLAGGNINGSMEDDELANDE: Traction

FLAGGNINGSMEDDELANDE: Traction Återköp av egna aktier Traction har igår återköpt 26.800 B-aktier i Traction till kurs 109 kronor. Efter köpet innehar Traction 81.150 B-aktier i eget förvar. Stockholm den 8 februari 2001 Bengt Stillström VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/08/20040323BIT20950/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar