Gnosjöplast och dess ägare Traction samt övriga privata delägare i Gnosjöplast gruppen förvärvar Silva Plastic Center AB

Gnosjöplast och dess ägare Traction samt övriga privata delägare i Gnosjöplast gruppen förvärvar Silva Plastic Center AB av Silva Sweden AB. Silva Plastic Center omsätter ca 80 Mkr med ett positivt resultat och kommer redan under 2003 att bidra positivt till Gnosjöplast-gruppens resultat. Tillsammans kommer Gnosjöplast och Silva Plastic Center att omsätta mellan 200 - 250 Mkr på årsbasis. Gnosjöplasts största kundgrupp är fordonsindustrin medan Silva Plastic Center har sin största kundgrupp inom vitvaruindustrin. "Silva Plastic Center kompletterar Gnosjöplast med sin höga kompetens inom plastkomponenter med höga krav på visuell yta eller funktionskrav", säger Christer Lindqvist, styrelseordförande i Gnosjöplast. "Avyttringen av Silva Plastic Center AB är en del av vår pågående renodling och Gnosjöplast gruppen kommer tillföra hög kompetens inom material, utvecklingsprojekt och produktionsteknik", säger Lars Gulliksson, VD på Silva Sweden AB. "Att Gnosjöplast dessutom är finansiellt starkt är särskilt viktigt då Silva Plastic Center även i framtiden kommer att vara en av våra största leverantörer." För ytterligare frågor vänligen kontakta: Christer Lindqvist, AB Traction, 0705-91 04 83 Anders Åhlén, VD Gnosjöplast, 0730-33 10 10 Lars Gulliksson, Silva Sweden AB, 0706-23 73 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20040324BIT21150/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar