Thalamus förvärv av Engelholms Kabel-TV, EKTV, är nu genomfört

Thalamus förvärv av Engelholms Kabel-TV, EKTV, är nu genomfört Thalamus äger i och med köpet ett områdes-, stads- och kommunnät och får ett tillskott av 9 000 betalande kunder som kan erbjudas Thalamus bredbandstjänster. Thalamus stärker sin position som en av de främsta bredbands- och tjänsteleverantörerna. - Vi är mycket nöjda med affären, säger Jan Tidelius, VD för Thalamus Networks. Detta är ett viktigt steg i vår expansion. Några av fördelarna är att Thalamus nu får ett tillskott av viktig kompetens på TV-området samt att företaget som nätägare kan sälja transittrafik till andra företag. Thalamus VD poängterar hur viktigt det är att lyssna både på den personal och de kunder som följer med i köpet. - Många kunder har hört av sig till oss när de har hört talas om affären. Vi tar med oss deras åsikter nu när vi tillsammans med våra nya medarbetare utvärderar de befintliga tekniska lösningarna och tjänsterna, säger Tidelius. Totalt inbegriper affären drygt 30 miljoner kronor inklusive finansiering. Företagets omsättning ökar med minst 12 miljoner kronor. För vidare information kontakta Jan Tidelius, VD Thalamus Networks. Tel 08-691 09 08, mobil 0705-525626, e-post jan.tidelius@thalamus.se Thomas Rebermark, Marknadschef Thalamus Networks, Tel 08-691 09 07, mobil 0703-240193, e-post thomas.rebermark@thalamus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/02/20040323BIT20740/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar