Traction säljer aktier i BioPhausia

Traction säljer aktier i BioPhausia Traction har igår sålt 220.000 aktier i BioPhausia och äger därefter 585.810 aktier i bolaget, vilket motsvarar 4,1% av kapitalet och rösterna. Tractions innehav i BioPhausia skulle bli 2.776.662 aktier, d.v.s. 14,9% av kapital och röster, om Traction och alla andra konverterade sina konvertibla skuldebrev fullt ut. Stockholm 2001-11-21 AB Traction Bengt Stillström ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20040324BIT20960/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar