Traction säljer sitt innehav i Sweden Table Tennis

Traction säljer sitt innehav i Sweden Table Tennis Traction har avyttrat sitt innehav i FAB Valhalla med det helägda dotterbolaget Sweden Table Tennis AB (STT). STT tillverkar och säljer bordtennisutrustning under varumärket STIGA® och finns representerat i mer än 90 länder över hela världen. Traction blev delägare i Sweden Table Tennis vid en rekonstruktion av bolaget i mitten av 90-talet. Sedan rekonstruktionen har bolaget vuxit kraftigt i både omsättning och vinst. "Vi är mycket nöjda med den utveckling som bolaget har haft under de senaste åren och vi anser att avyttringen är till gagn både för våra egna aktieägare samt STTs kvarvarande ägare " säger Petter Stillström, VD Traction. Tractions innehav i FAB Valhalla är bokfört till ca 7 Mkr per den 31/12 2002. Köpeskillingen är 1,5 MUSD över 3 år. Efter försäljningen av Tractions innehav ägs bolaget av Tractions tidigare partners. Traction grundades 1974 och är ett av Sveriges äldsta företag i sitt slag. Tractions verksamhet bygger på en metodik för utveckling och förädling av företag där Traction är ägare. Företaget har intressen i ett 30-tal bolag i varierande branscher, allt från industriföretag till företag inom IT/ Internet och konsumentprodukter. För ytterligare information, kontakta Petter Stillström eller Mattias Håkansson på Traction, telefon 08-506 289 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20040324BIT21180/wkr0006.pdf

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar