Delar av Norra länken i Stockholm öppnas tidigare än beräknat

En stor del av vägtunnelprojektet Norra länken i Stockholm blir klar fortare än i den ursprungliga tidplanen. Vintern 2014/2015 räknar Trafikverket med att kunna öppna tunnlarna mellan Norrtull respektive Frescati och Värtan.

Det betyder att trafiken i den delen av Norra länken kan öppnas ungefär ett år tidigare än i den ursprungliga tidplanen.
 
– Tack vare ett väl genomfört projekt kan vi successivt öppna de delar som blir klara. Det vore inte vettigt att låta en ny fin vägtunnel ligga oanvänd ett år när trafiken ser ut som den gör, säger Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Stockholms stad medfinansierar Norra länken med en fjärdedel av totalkostnaden, medan staten via Trafikverket svarar för tre fjärdedelar av investeringen.

­Norra länken kommer att bidra till bättre framkomlighet och bättre stadsmiljö. Området runt Valhallavägen får nu en bättre trafikmiljö tidigare – till glädje för boende och arbetande i området, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad. 

Det tidigare öppnandet beräknas ge en samhällsekonomisk vinst på över 200 miljoner kronor, tack vare snabbare resor och minskade miljöstörningar. Därmed menar Trafikverket att det är väl motiverat att ta en merkostnad på cirka 35 miljoner kronor för att bli klar tidigare. Arbetena har löpt helt planenligt och utan att man har behövt ta i anspråk den reservtid som fanns i tidplanen. Norra länkens koppling till E4 mellan Tomteboda och Norrtull blir däremot klar 2017, enligt tidplanen. Den delen påbörjades senare och innehåller en överdäckning för att bygga den nya Hagastaden ovanpå.

Det förtida öppnandet innebär ingen skillnad jämfört med idag vad beträffar trängselskatt. Innan hela Norra länken är klar, kommer gränsen för trängselskatten att ligga kvar på samma ställe som idag. Tunnlarna mellan Norrtull/Frescati och Värtan ligger därmed innanför trängselskattegränsen. Det innebär att den som kör in eller ut ur stan via tunnlarna får betala trängselskatt. När hela Norra länken är färdigställd planeras för att gränsen för trängselskatten ska flyttas, så att trafiksystemet Norra länken hamnar utanför gränsen.

 

Kontakt:                                        

Lars Lilja, projektchef Trafikverket Norra länken, 010-123 87 58
Aaron Korewa, Stockholms stad, presskontakt för Sten Nordin, 076-1229201
Åse Malm, kommunikationsansvarig Trafikverket Norra länken, 010-123 87 89
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Dokument & länkar