Nu ska fiskarna ges möjlighet att vandra fritt i vattendragen

I Norrbotten och Västerbotten pågår projektet Remibar vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Totalt ska ca 300 vandringshinder åtgärdas. Nu bjuder Trafikverket, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, Skogstyrelsen, SCA och Sveaskog, in till en visning av åtgärder i Råneälvens vattensystem.

Vi berättar om de problem som finns med vandringshinder i vattendrag och visar på lösningar. Vi kommer även att visa exempel på vandringshinder, hur vi bygger bort hinder samt hur det ser ut när åtgärden är klar. Vi visar också vilka värden som finns i vattendragen.

På plats finns projektledare Ida Schönfeldt, Trafikverket, biträdande projektledare Sofia Perä Länsstyrelsen i Norrbotten samt representant från skogsbolagen Holmen, SCA eller Sveaskog.

Remibar är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Arbetet sker inom nätverket för Natura 2000-vattendrag och målet är att förbättra förutsättningarna för arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.

En viktig del av projektet är informationsspridning för att öka kunskapen om hur man bygger på bästa sätt för att undvika vandringshinder i vattendrag. Projektet har en budget på cirka åtta miljoner euro och EU-kommissionen Natura 2000 stödjer projektet med drygt fyra miljoner euro.
Remibar är ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten samt skogbolagen Holmen, Sveaskog och SCA och pågår mellan 2011 och 2016.

Tid: onsdag 25 juli kl. 10.00

Samlingsplats: Preem i Niemisel

Under exkursionen finns tid för intervjuer med representanter för Trafikverket, Länsstyrelsen och skogsbolagen.

Kontakt
Ida Schönfeldt, projektledare, Trafikverket, 070-598 62 95
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Läs mer på projektets hemsida: www.trafikverket.se/remibar

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se