Transcom har framgångsrikt utfärdat 5-åriga obligationer om EUR 180 miljoner

Report this content

EJ FÖR DISTRUBITION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL EN PERSON SOM DEFINIERAS SOM EN ”U.S. PERSON”, ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DENNA PRESS RELEASE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Transcom Holding AB (publ) (”Transcom”), har framgångsrikt utfärdat seniora säkerställda obligationer om 180 miljoner euro (ISIN SE0010832071) med möjlighet att utfärda ytterligare obligationer (“Obligationerna”). Obligationerna, som förfaller i mars 2023, kommer att ha en fast räntekupong om 6.500 procent per år, med ränteutbetalning på halvårsbasis. Obligationerna kommer regleras av svensk rätt och Transcom har åtagit sig att notera Obligationerna på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm eller någon annan reglerad marknad inom tolv månader från emittering.

Likviden från transaktionen kommer att användas för att refinansiera utestående skuld samt för den löpande verksamheten, förvärv inkluderat.

”Vi är väldigt nöjda med det stora intresset från nordiska och internationella investerare i denna transaktion. Vi är även väldigt nöjda med att nu ha en kapitalstruktur som möjliggör operationell flexibilitet till attraktiva villkor”, säger Leif Mårtensson, CFO på Transcom.

Danske Bank A/S och Nordea Bank AB (publ) var Joint Bookrunners och Linklaters och Gernandt & Danielsson var legala rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Mårtensson, Chief Financial Officer

Telefon: 070 855 12 65

Epost: leif.martensson@transcom.com

 

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och hemagenter. Vi är 29 000 specialister i 50 anläggningar i 20 länder, som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i olika branscher.

Prenumerera