Årsredovisning 2016 publicerad

Transferator-koncernen publicerar  årsredovisning för räkenskapsåret 2016 inför kommande årsstämma den 31 maj 2017.

Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänlig på Bolagets hemsida www.transferator.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Vojbacke, VD
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-post: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera

Dokument & länkar