Kommuniké från extra stämma

Transferator AB har idag avhållit extra bolagsstämma i Stockholm.

Stämman beslutade att godkänna Transferator Industri ABs, org.nr 556992-5745, ("Dotterbolaget") överlåtelse av 2 136 654 teckningsoptioner tillhörande Optionsprogram 2017/2020, aktier serie A och 1 579 266 teckningsoptioner tillhörande Optionsprogram 2017/2020, aktier serie B, beslutat av årsstämman den 31 maj 2017, till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget i enlighet nedan.

Antal optioner TO A, program 2017/2020 Antal optioner TO B, program 2017/2020 Likvid A+B:
Fredrik Vojbacke 712 218 526 422 18 580 kr
Jakob Johansson 474 812 350 948 12 386 kr
Guntis Brands 474 812 350 948 12 386 kr
Henrik Halvorsen 474 812 350 948 12 386 kr
Totalt 2 136 654 1 579 266 55 739 kr

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke
VD
Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Om oss

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Prenumerera