Första sex månaderna med nya Transiro

Det har nu gått sex månader sedan Transiro förvärvade Sindas Informationssystem och därigenom även produkterna Klartext och Kassanova. Det första halvåret har inneburit nya möjligheter för Transiro och Bolaget har fokuserat på att sammanfoga bolagen och produkterna i den nya koncernen för att effektivisera tillväxten.

Under perioden som passerat har Transiro presenterat ett flertal positiva nyheter avseende de olika produkterna, här följer en summering av de insatser som gjorts det senaste halvåret:

Klartext

I samband med förvärvet av Sindas Informationssystem AB så förvärvades även det marknadsledande bussplaneringssystemet Klartext. Ett system som kompletterade Transiros produktportfölj direkt. Sedan förvärvet har åtta nya bussbolag anslutit sig till Klartext vilket inbringat Bolaget 575 tkr för perioden 2019/2020. En siffra som kan jämföras med första halvåret 2018 då två nya kunder tecknade avtal med Klartext.

Transiro har även påbörjat arbetet med att utveckla en mobilapp för Klartext då Bolaget sett en stor efterfrågan på detta och därmed bedömer att det finns goda möjligheter att sälja en sådan app till ett flertal av de befintliga kunderna.

Kassanova

Bolagsgruppens affärssystem för järn-, hobby-, bygg- och färghandeln har även det fått en bra start på 2019. Totalt har elva nya butiker valt att installera Kassanova vilket inbringat ett totalt ordervärde på 1 325 tkr till Bolaget för perioden 2019/2020. Även detta är en klar förbättring jämfört med 2018 då Bolaget tecknade avtal med 10 nya kunder under hela året.

Transiro

Förvärvet av Sindas Informationssystem AB har gett Transiro ett helt nytt utgångsläge. Bolaget har gått från att stå utan avtal för sin programvara till att ha 320 B2B kunder i sin kundportfölj med avtal för de färdigutvecklade förvärvade systemen. Detta har medfört ett ordentligt uppsving för första kvartalets nettoomsättning vilken ökat från 550 tkr (2018) till 4 710 tkr (2019). Delårsrapport för första halvåret 2019 publiceras 30 augusti 2019.

Även Bolagets övriga projekt har utvecklats vidare där ett avtal med Manilas Internationella flygplats är det mest framstående. Avtalet avser ett taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta. Systeminstallationen har påbörjats och just nu arbetar flygplatsen med att uppdatera databasen med såväl förare som fordon. När detta är klart kan systemet gå live.

Övergripande har Bolaget också börjat se effekter av de synergier förvärvet medför, vilka förbättrar koncernens kostnadseffektivitet. Administrationen i det gemensamma bolaget har reducerats från två till en person och utvecklingsresurserna har effektiviserats med två personer.

Till skillnad från 2018 då Transiro hade påbörjat lansering av sin egen produkt men inte lyckats gå live då det saknades ett stort antal funktioner så har Bolaget nu en säljorganisation som kan fokusera på att sälja de färdigutvecklade produkter som finns i Transiros produktportfölj. Bolaget har även investerat i Microsoft certifiering för utvecklingsteamet för att säkerställa kompetensutveckling och fortsatt konkurrenskraft vid vidareutveckling av produkterna. Koncernen har även analyserat hur stor marknaden för bussplaneringssystem är i Europa med målet att hitta nya marknader för sina produkter.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar