Kvartalsrapport Q3 Transiro Int AB

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017
Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,5)
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,3)
Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (0,3)
Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,03)

Siffror inom parentes avser januari - september 2016.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2017
Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (0,1)
Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (0,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2016.

VD har ordet

Årets tredje kvartal har till stor del ägnats åt att fortsätta vår internationella satsning i Asien. En marknad med en enorm potential för Transiro och som vi precis börjat bearbeta med hittills goda indikationer. I juli reste jag till Indonesien där jag stannade i fem veckor för att träffa potentiella kunder och arbeta med det pilotprojekt som vi i samarbete med Jakarta stad sjösatte under denna period. Den är nu uppe och rullar i full kapacitet och vi ser positivt på att det blir en order när testperioden löper ut.

Att göra en internationell lansering kräver tid och energi vilket är en bidragande orsak till att intäkterna för det senaste kvartalet har minskat. Tittar man däremot med ett vidare perspektiv över de senaste nio månaderna ser utveckling positiv ut med en ökning på 136% jämfört med samma period 2016. Detta i kombination med vår internationella investering skapar goda förutsättning för Transiro även framöver.

En anledning till det minskade resultatet för perioden är att sommaren för många bolag innebär högsäsong och för andra semestertider. Detta ger sig uttryck i att dialogen med nya kunder stannat av med färre säljtillfällen som resultat. Särskilt drabbad blir bearbetning inom buss som är ett av våra starkaste segment inom transportbranschen och vars verksamheter ökar markant under sommarmånaderna. Nu när sommarsemestrarna är till ända, öppnas återigen dörren för att starta nya samtal med transportbolag som vill vara med på resan till morgondagens transportlösningar.

Det är glädjande att konstatera att det går bra för Transiro. Vi ser att omställningen från analoga system och digitala nu sker i allt högre takt och att företag börjar se möjligheterna i smarta system som hjälper företag att effektivisera och skapa högre lönsamhet i sina verksamheter. Allt fler aktörer inom buss, åkeri och taxi får upp ögonen för oss och ser alla lika positivt på våra produkter. Vi har ett flertal säljprocesser igång och det är betryggande att behovet av våra produkter finns inom så många segment inom transportbranschen. Det bådar gott för vår utveckling och transportbranschens i stort.

Många spännande saker är på gång framöver. Vi har i början av oktober gjort klart med en riktad nyemission på
1 000 000 kronor som ska göra det möjligt att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov för fortsatt tillväxt. Med det sagt hoppas vi kunna hälsa många nya kunder välkomna ombord för en resa med tekniken i framkant och ständig innovation.

Tobias Beckman
Verkställande direktör Transiro Int AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.09.30)

 • Transiro meddelade i januari att bolaget gör en satsning på innehållsmarknadsföring och leadsgenerering för att kostnadseffektivt öka försäljningen via digitala kanaler.
 • I februari meddelade Arlanda Express att de utökar sitt samarbete med Transiro.
 • Transiro ökade sin satsning under kvartalet och rekryterade Kristoffer Thelenius som ansvarig för marknadsföring av Transiro och företagets produkter.
 • Transiros produkt för beställningstrafik blev under det första kvartalet klar och tillgänglig för marknaden.
 • Gladö Buss blev i mars Transiros första kund inom beställningstrafik.
 • Transiro expanderade i maj sin verksamhet internationellt genom att öppna upp ett säljkontor i Jakarta, Indonesien. Samma månad teckande Transiro avtal med sin första kund i Indonesien.
 • Två kunder la i maj ytterligare tilläggsbeställningar på totalt 338 tkr.
 • Transiro tecknade i maj avtal med Axelssons Turisttrafik.
 • Bussakuten förlängde i juni sina avtal med Transiro.
 • Transiro tecknade avtal med 4 nya kunder.
 • Transiros grundare flyttade aktier.
 • Transiro tecknade avtal med första kunden inom segmentet lastbilar.
 • Transiro expanderade verksamheten till Finland.
 • Jakarta Stad startade pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler.
 • Jakarta Stads pilotprojekt rullade igång under september.
 • Transiro uppdaterade sin planeringsmodul.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Transiro genomförde en riktad emission om 1 MSEK.
 • Wallers buss tecknade avtal med Transiro.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Tobias Beckman
Telefon: 08 684 284 01
E-post: tobias.beckman@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på
www.transiro.com

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar