Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden 2019.01.01 - 2019.03.31

Finansiell översikt 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019

 ●  Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK

 ●  Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK

 ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK

 ●  Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK

 ●  Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK

  • Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern kvartal ett 2018

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (0,5

●  Totala intäkter uppgick till 1,3 MSEK (1,0)

 ●  Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-1,6)

 ●  Periodens resultat uppgick till -2,8 MSEK (-1,6)

 ●  Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,13)

  • Siffror inom parentes avser januari - mars 2018

ANTAL AKTIER

Bolaget hade per 2019-03-31, 58 233 231 aktier

 
KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2019 2019-08-30 Delårsrapport tre 2019 2019-10-31

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman planeras till den 17 maj 2019 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31)

 ●  Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019

 ●  Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta

 ●  Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader

 ●  Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs

 ●  Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000st genom en ägarspridning med hjälp av

  • Dividend Sweden AB 

    VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

● Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag 

VD har ordet

Då är första kvartalet avklarat med nya Transiro och jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta jobba med våra nya produkter och projekt. Det nya bolaget har en helt annan stabil plattform att utgå ifrån och vi har minskat riskerna i bolaget genom flera affärsben. Numera har vi flera olika produkter och verksamhet i Stockholm, Malmö, Manila och Jakarta 

I nya Transiro har vi över 125 rullande avtal med busskunder och över 180 rullande avtal med butiker inom Järn/Bygg/Färg (JBT) för Klartext bussbokning och Kassanova affärssystem. Dessa avtalskunder kommer vi under 2019 totalt att fakturera omkring 7 mkr för support och licenser. 

I nya Transiro har vi ökat omsättningen för första kvartalet från 0,5 mkr (2018) till 4.7mkr (2019) av dessa 4,7 mkr är omkring 1,7 mkr rullande avtalsfakturering. 

Under kvartalet gick vi ut med att Manila International Airport (MIAA) har valt att implementera Transiros taxisystem via vår partner JCT. Under mars påbörjades första fasen av installationen och vi har satt upp backend systemet och påbörjat utbildning av personal. Landar ni på MIAA kommer ni att kunna boka en taxi via app, webb eller stand från JCT som är varumärkesnamnet för systemet i Manila. Vår affärsmodell för affären är en fast intäkt per bokad taxi. Närmare 500.000 taxiresor utförs varje månad till och från MIAA. Jag återkommer med mer information kring hur projektet fortskrider. 

Ett annat projekt vi driver och som nu varit igång ett tag är installationen av säkerhetssystem på MIAA, där vårt uppdrag är att sätta upp RFID kontrollerade bommar för inpassage av främst taxibilar till flygplatsen. Jag har fått lära mig att all byråkrati i Manila tar väldigt lång tid. Installationen pågår och bommen står och väntar på att monteras. Fundament och stativ är på plats och just nu arbetar vi med kabeldragning. Affärsmodellen för detta projekt är en fast intäkt per månad under den 36 månader långa kontraktstiden. Totalt beräknar vi att intäkten kommer att uppgå till 6,3 mkr. 

Vi fortsätter ta marknadsandelar för vårt affärssystem Kassanova, under första kvartalet har vi gjort en stor installation för det nya butikskonceptet Järnia Outlet. Åtta nya butiker gick live i mars och kunden är väldigt nöjd. Järnia Outlet är en del av Bolistkedjan där vi redan har 30 av deras totalt 180 butiker som kunder. 

För vårt operativa bussplaneringssystem Klartext, marknadsledande i Sverige, har vi satt en ny produktplan där vi nu påbörjat utveckling av en chaufförsapp. Denna mobilapp kommer vi sälja som en tilläggstjänst till våra befintliga kunder och syftet med appen är att underlätta kommunikation med förare innan, under och efter utfört uppdrag. 

Organisatoriskt har vi påbörjat arbetet kring de synergier vi såg med förvärvet och en sammanslagning kring all administration har genomförts. Nu tittar vi på hur vi ska stärka upp kring säljorganisation och marknadsföring. En framtida organisation har som mål att, utöver befintliga marknader, även kunna sälja våra produkter initialt både i Norge och Finland. 

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla våra nytillkomna aktieägare välkomna till Transiro och jag ser fram emot ett framgångsrikt år. 

Johan Eriksson
Verkställande Direktör Transiro Int AB 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 april 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar