Transiro Int. AB:Kvartalsrapport 3 2018

Spännande förvärv och stark underliggande tillväxt i bolaget

I förra veckan annonserade vi att vi tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Sindas Informationssystem AB med dess båda produkter Klartext bussbokning samt Kassanova affärssystem. Klartext bussbokning har länge varit branschstandard i Sverige för bussbolag och de har funnits sedan 2002. Med detta förvärv får Transiro en ledande marknadsposition och ett bolag med betydande omsättning, vinst och kassaflöde.

Tillsammans blir vi ett mycket starkt bolag med stor potential att ytterligare växa både i Sverige och internationellt. Klartext och Transiros bussystem kompletterar varandra och med hjälp av Klartexts marknadsposition kommer vi snabbt kunna växa in med Transiros produkter. Klartext har inte lanserats internationellt tidigare, något vi nu kommer göra med hjälp av Transiros marknadsnärvaro i bland annat Filippinerna och Indonesien. Det finns ytterligare synergier att uppnå genom att vi kan flytta över mjukvaruutvecklingen till Sindas och därigenom minska Transiros kostnader för utveckling.

Transiro fanns representerat på Sveriges största mässa i persontrafik som hölls den 22-24 oktober på Stockholmsmässan. Där hade vi en egen monter och fick möjlighet att demonstrera våra nya produkter, inklusive vår uppgraderade produkt, något som rönte stor uppmärksamhet från marknaden. Många intresserade bussbolag fick en demonstration och vi kunde diskutera introduktion av vårt system.

Vårt projekt för Manila Internationella flygplats (MIAA) rullar på och vi beställer nu all hårdvara för att integrera systemet på de olika terminalerna. Vårt system kommer hjälpa flygplatsen att via RFID-system säkerställa att fordon och förare har tillträde till flygplatsen. Införsäljningen till MIAA tog lång tid men blir en bra referenskund inför upphandlingar på övriga flygplatser. Ledningen för flygplatsen har också bestämt sig för att köpa in ett eget taxisystem för att ha bättre kontroll över passagerarna och därmed säkerheten. Här kommer Transiro vara med och offerera vårt helautomatiska taxisystem senare i vinter. Första ordern, som tidigare kommunicerats, motsvarar ett ordervärde på cirka 6,3 miljoner kronor över tre år.

Från det att jag kom in i bolaget i mars 2018 har vi städat i Transiros roadmap och fokuserat vår utveckling på de områden där vi framgent ser potential till goda affärer med bra avkastning. Det har resulterat i att vi har valt att satsa omkring 2,3 miljoner kronor på utveckling av bussystem och taxisystem. Vi är nu igång med testinstallationer hos ett flertal bussbolag och när de är nöjda med produkten kommer avtal att skrivas.

För våra projekt i Manila och Jakarta har vi tagit produkt- och marknadskostnader under året om 1,2 miljoner kronor. Det resulterade i tecknandet av avtalet med Manila International Airport samt Sydostasiens största bussterminal Pulo Gebang. Regeringen som driver Pulo Gebang har beslutat att samtliga bussar som trafikerar terminalen ska anslutas till det system Transiro levererat. Bussarna ska via externt GPS-system positioneras och visas för trafikledningen. Vi undersöker vad detta kommer att innebära kring merförsäljning för Transiro och återkommer senare om det.

Vi ser tillbaka på ett kvartal med stark tillväxt och ser nu fram emot att fortsätta den utvecklingen under årets fjärde kvartal. För våra stora konsultuppdrag för Arlanda Express, Nobina samt Bussakuten har bolaget historiskt sålt så kallade klippkort för utveckling. Intäkterna har bokförts under 2017 men utvecklingskostnader tagits under de första 9 månaderna 2018. Dessa klippkort är nu helt avbetade och vi kommer nu fakturera för de utvecklingstimmar vi lägger på dessa kunder. Bara under kvartal 3 2018 har detta motsvarat cirka 400.000kr i utebliven intäkt. Justerat för detta är vår omsättningstillväxt runt 167% jämfört med det tredje kvartalet 2017.

Vi har betydligt högre ambitioner för Transiro och ser att potentialen är större än någonsin. Vi är på god väg att förändra bolaget och skapa de förutsättningar som krävs för såväl expansion som lönsamhet.

Johan Eriksson

Verkställande Direktör Transiro Int AB

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,3). Underliggande nettoomsättning var 0,8 MSEK justerat för de tidigare sålda klippkort som avslutats under kvartalet. Justerad omsättningstillväxt är 167% jämfört med motsvarande kvartal 2017.

 • Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,8). Underliggande totala intäkter justerade enligt ovan blir 0,9 MSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-0,8). Underliggande rörelseresultat justerat för klippkorten är -2,6 MSEK

 • Periodens resultat uppgick till -3,1 MSEK (-0,8). Justerat för klippkorten landar periodens resultat på -2,7 MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,07). Justerat resultat per aktie uppgick till  -0,09 SEK.

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2017.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,5)

 • Totala intäkter uppgick till 3,8 MSEK (3,5)

 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-2,3)

 • Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK (-2,3)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,20)

Siffror inom parentes avser januari - september 2017.


ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-09-30, 28 732 669 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2018                2019-02-28


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.09.30)

 • I februari 2018 utsåg styrelsen Johan Eriksson till ny VD för Transiro Int. AB

 • Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

 • Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad efter att med lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang.

 • Transiro har skapat ett nytt affärsområde i samband med lansering av nytt system för taxiverksamhet

 • Transiro får första ordern från filippinska marknaden. Totalt ordervärde 6,3 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Transiro förvärvar bolag och blir ledande aktör inom trafikledningssystem för bussar

För mer information, vänligen kontakta:

VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070 372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

Taggar:

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com

Prenumerera

Dokument & länkar