Transiro Retail AB tecknar ramavtal med Sveriges största bygg- och järnhandelskedja avseende Kassanova Affärssystem

Stockholm 2019-11-26

Transiro Retail AB har idag tecknat ett ramavtal med Bolist AB för medlemmarna i Bolist/Järniakedjan avseende Kassanova Affärssystem. Kedjan består av över 200 stycken butiker varav 65 stycken redan idag använder systemet. Att kedjan centralt inkluderar Transiro som en viktig partner ökar den enskilde handlarens incitament att välja Kassanova Affärssystem. Vilket i sin tur förbättrar Transiros potential att vinna över fler butiker inom kedjan.

Avtalet med Bolist kommer att ge medlemsföretagen ett unikt erbjudande där Transiro ändrar affärsmodell till en renodlad SaaS-lösning. På så vis undviker butikerna stora uppstartskostnader genom att istället abonnera på mjukvaran på månadsbasis. Avtalet innefattar även klausuler där Bolist åtar sig att bereda väg för Transiro från centralt håll genom att upphandla tjänster i form av utbildningar och systemutveckling samt möjliggöra marknadsföring via intranät och närvaro på mässor. Utöver detta ska Bolist och Transiro tillsammans på årlig basis gå igenom samtliga franchisetagare inom kedjan med syfte att öka antalet Kassanova-användare.

"Vi på Bolist lägger stor vikt vid att underlätta för våra enskilda handlare att bedriva sin verksamhet på ett effektivt och lättadministrerat sätt. Ramavtalet med Transiro för Kassanova Affärssystem möjliggör för oss att vara med och påverka systemutvecklingen för anpassningar efter våra specifika behov. Detta gör det ännu lättare för oss att rekommendera Kassanova Affärssystem som ett effektivt och användarvänligt alternativ för våra medlemsbutiker”, säger Tomas Fritzon, VD för Bolist AB.

"Att teckna ramavtal med Sveriges största kedja för bygg- och järnhandel är en ordentlig kvalitetsstämpel för Kassanova Affärssystem och oss som leverantör som bevisar att vi håller vad vi lovar. Det här avtalet möjliggör kortare säljcykel mot kedjans butiker och därigenom snabbare införsäljning”, säger Fredrik Schön, affärsområdeschef Transiro Retail AB.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 november 2019, kl. 08:50 CET.

Om oss

Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com