Transports kommentar till Hamnarbetarförbundetskommunikation den 21 mars

Report this content

Vår tolkning är att HF säger nej till LOs förslag. Vi ser dessvärre direkt att deras eget förslag inte är något vi kan acceptera i nuvarande form och formuleringar. Detta mot bakgrund av främst två orsaker:

  • Att det förutsätter ett trepartsavtal där vi vill se ett hängavtal
  • De kräver att Transportarbetareförbundet med sina 59 000 medlemmar skall anpassa sina stadgar efter dem. Det ser vi inte som en framkomlig väg.

Det förslag de har presenterat är dock svårt att tolka i detalj och det är något som vi får ta med Hamnarbetarförbundet. Vi vill absolut inte stänga några dörrar utan är naturligtvis öppna för fortsatta diskussioner. Vi vill ta ansvar för branschen, för våra medlemmar och för den svenska modellen. Kortfattat kan vi konstatera att, även om vi just nu befinner oss exakt där vi befann oss igår, så uppskattar den dialog vi har haft de senaste månaderna.

När det gäller arbetsmiljöfrågan så har vi alltid haft och har fortsatt en välfungerande organisation i hela landet för denna extremt viktiga fråga.

För mer information, kontakta Maria Arkeby, Kommunikationschef Svenska Transportarbetareförbundet Tel. 0708-67 47 40, maria.arkeby@transport.se. 

Prenumerera