Branschskola med sikte på framtidens arbetsmarknad

Att transportnäringens utbildningar matchar företagens behov är avgörande för att kunna möta företagens stora efterfrågan på kompetens. Därför är Skolverkets besked om att Lugnetgymnasiet i Falun har valts till en av tio branschskolor inom regeringens försöksverksamhet mycket glädjande!

 

 

”Vi är väldigt glada över att Skolverket satsar på Lugnetgymnasiet och på transportnäringens utbildningar som branschskola. Teknikutveckling och digitalisering innebär att vår bransch ständigt behöver se över och uppdatera gymnasieskolans utbildningar så att de matchar den kompetens företagen söker. Dessutom är efterfrågan på personal till transportnäringens yrken mycket stor! Att locka fler unga till branschen är därför avgörande om inte jobb ska gå förlorade och transporterna stanna”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”Vi tar sikte på framtidens arbetsmarknad och möter genom samverkan med branschen det förestående teknikskiftet och pedagogik, för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning” säger Johan Svedmark, skolchef gymnasium Falu Kommun

Branschskolorna – ett nytt koncept i det svenska utbildningssystemet – bidrar till att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå, både för unga och vuxna. En branschskola kommer kunna ta emot elever från hela landet för utbildning i specifika yrkeskurser under delar av elevernas utbildning.  Satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet med tio branschskolor som Skolverket har utsett – en av dem är Lugnetgymnasiet i Falun, som i nära samverkan med branschen arbetar för att säkerställa både kvalitet och rekrytering till branschen.

För mer information, kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar