Den nya regeringen måste prioritera kompetensförsörjningen

En ny regering har nu kommit till stånd. Rekryteringsbehovet är stort inom transportnäringen och kompetensförsörjningsfrågan måste prioriteras. Transportföretagen kommer att fortsatt arbeta för att regeringen ska återkomma med en långsiktig plan kring kompetensförsörjningen inom transportnäringen.

En ny regering finns nu på plats. Inom transportnäringen kommer 40 000 jobb inte att skapas till år 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet visar Transportföretagens undersökning. Transportföretagen har haft givande samtal med den tidigare regeringen men arbetet måste skyndsamt eskalera och konkreta handlingar måste till. 

– Utan transporter stannar samhället. För att kompetensförsörjningen ska fungera måste regeringen skapa en långsiktig plan som svarar mot branschens behov av arbetskraft. Framförallt handlar det om rätt satsningar och ökade resurser till yrkesutbildningarna – både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Vuxenutbildningsinsatser skräddarsydda mot transportnäringen måste öka. Trots ökade resurser till vuxenutbildningsplatser förra året har majoriteten av resurserna hamnat inom andra områden och det förekommer till och med att medel avsedda till utbildningar återgått till staten trots att det finns stora rekryteringsbehov.

– Endast 60 procent av rekryteringsbehovet inom transportnäringen tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet. Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningssystemet måste därför öka och utgöra ett komplement till gymnasieutbildningen. Dels behöver den prioriteras, dels skyndsamt leverera det faktiska antalet platser som behövs för att motsvara transportbranschens stora rekryteringsbehov, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

  • Enligt Transportföretagens rapport ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning”  kommer mellan 30 000 och 40 000 jobb att saknas fram till år 2030 om relevanta politiska satsningar inte görs för att möta rekryteringsbehovet inom transportnäringen.
  • Mellan 2018 och 2020 behövs 6 400 personer anställas inom motorbranschen och 7 300 bussförare
  • En huvudsaklig anledning till transportnäringens rekryteringsbehov är stora pensionsavgångar, minskat körkortstagande samt minskat intresse för branschens utbildningar.
  • Ungas intresse för yrkesutbildning måste höjas. Transportföretagen vill även se fler platser inom vuxenutbildningen och en förstärkning av utbildningskvalitén inom utbildningssystemet för att rädda Sveriges behov av transporter.

 

För mer information, kontakta: Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med cirka 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar