Framtidens jobb i en digitaliserad värld

Idag lanserades Transportföretagens rapport ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras”. Rapporten tar upp frågan hur olika yrkesroller påverkas när transporter digitaliseras och ger förslag på åtgärder för att klara omställningen.

Transportsektorn befinner sig i ett stort teknikskifte. Den ökade digitaliseringen har inneburit förändringar som självkörande fordon och en alltmer digitaliserad verkstad. Det som tidigare sågs som en utopi är nu verklighet, vilket leder till frågan – vad händer med all personal?

 • I dag finns ett stort behov av personal inom transportnäringen. I kombination med en ökad digitalisering uppstod frågan om de kommer behövas även i framtiden, vilket var anledningen till att vi tog fram denna rapport. Att säkerställa personal inom transportnäringen är en av våra viktigaste frågor och då behövs ett konkret underlag om vart vi är på väg och hur vi ska arbeta framöver, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Rapporten visar på en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår. För att klara av denna omställning föreslås en rad åtgärder.

 • För det första är det av stor vikt att antalet utbildningsplatser inom de fordons- respektive transporttekniska utbildningarna inte minskas, eftersom vi ser en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Däremot behöver utbildningarna anpassas och kvalitetssäkras på ett snabbare och mer flexibelt sätt än i dag för att inte tappa mark. Därför behöver branschen, beslutsfattare och utbildningssystemet arbeta tillsammans för att lösa framtidens transporter och utmaningar, avslutar Caj Luoma.

Fakta:

 • Transportföretagen har tagit fram rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorns digitaliseras” i syfte att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planeringen av framtidens utbildning och kompetensförsörjningen inom transportnäringen.
 • Rapporten visar en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft, såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår.
 • För att klara av omställningen föreslås följande åtgärder:
 1. Sverige bör ha höga ambitioner för kompetensförsörjningen till transportsektorn.
 2. Antalet utbildningsplatser vid fordonstekniska och transporttekniska utbildningar bör inte minskas.
 3. Myndigheter som ansvarar för de fordons- respektive transporttekniska utbildningarna behöver, i samarbete med transportsektorn, omgående se över utbildningarnas innehåll och framöver tillämpa ett snabbare och mer flexibelt förhållningssätt när det gäller behovet av att löpande se över läroplaner.
 4. Kvaliteten på utbildningarna behöver säkras. Operativa resurser behöver därför inrättas på regional nivå med målet att samverkan mellan skola och näringsliv ska komma till stånd, utvecklas och vara långsiktigt.
 5. Skolinspektionen behöver i större utsträckning kontrollera den faktiska kvaliteten i utbildningen.
 6. Regeringen behöver ha arbetsmarknaden inom transportsektorn under uppsikt och vara redo med lämpliga insatser kring fortbildning och omställning om de mest dramatiska scenarierna kring automationens påverkan på jobben skulle bli verklighet.

Rapporten finns bifogad.

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.