Giltighetstiden för YKB behöver förlängas om transporterna ska rulla

Coronakrisen skakar om hela samhället och transportnäringen och en rad åtgärder behöver vidtas skyndsamt för att klara av att upprätthålla centrala samhällsfunktioner. En av dessa åtgärder är ändringar i YKB-reglerna (yrkeskompetensbevis) för att transporterna ska kunna fortsätta rulla.

 

Regelverket om yrkeskompetensbevis kräver att yrkesförare fortlöpande genomgår fortbildning för att behålla rätten att utöva sitt yrke. Det gäller såväl för gods- som persontransporter. Men i rådande läge har dessa utbildningar nu pausats, begränsats eller ställts in till följd av coronaviruset.

Transportföretagen anser därför att regeringen måste ändra i regelverket förknippat med yrkeskompetensbevis genom att förlänga giltighetstiden för YKB till sommaren 2021 samt att tillåta distansutbildning kopplat till YKB. Transportföretagen uppskattar att cirka 10 000 yrkesförare inte kan eller har stora svårigheter att få sin nödvändig YKB-fortbildning i den rådande situationen.

”Ska vi klara av samhällets efterfrågan på många gånger helt livsviktiga godstransporter behöver YKB ses över skyndsamt. Sverige har sedan tidigare en förarbrist och i detta extraordinära läge där företagen vittnar om ökande sjukfrånvaro kan vi inte ha ett YKB-regelverk som hindrar förare från att köra. Samtidigt noterar vi att såväl Norge som Danmark nyligen har beslutat om regelförändringar som speglar våra förslag om att kunna förlänga giltighetstiden och genom distansutbildningar”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Vår bild är att det finns en förståelse för frågan inom regeringskansliet men inga beslut är fattade än.

”Vi har en god dialog med regeringen och YKB är en av de frågor vi för fram som nödvändig och brådskande åtgärd för transportsektorn och hela samhället”, säger Caj Luoma.

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

 

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media