Givande dialog om transportnäringens stora rekryteringsbehov i Västerbotten

Den 5 november samlades politiker, skolor och företag från Umeå och Västerbotten för att tillsammans med Transportföretagen diskutera det stora rekryteringsbehovet som finns inom Transportnäringen. Enligt Transportföretagens rapport ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning” kommer mellan 30 000 och 40 000 jobb att gå förlorade fram till 2030 om inga politiska satsningar görs. 

Utan transporter stannar samhället. Det är transporter som ser till att varor transporteras och levereras till butiker samt att man kan ta sig till skola och till jobb samt barnens fritidsaktiviteter. Bara i Västerbotten behöver exempelvis verkstäderna cirka 270 personer medan bussbranschen behöver 90 bussförare de närmsta åren samtidigt som samhället växer och våra behov av transporter ökar.

-Transportnäringen är i stort behov av personal och om inga politiska satsningar görs kommer många jobba att gå förlorade, vilket påverkar samhället och välfärden. Därför är det glädjande att vi idag kunde samla in representanter från politiken, skolor och företag för att diskutera framtiden och lösningen på de utmaningar som vi har framför oss, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Transportföretagen har lyft fram olika åtgärder som behövs för att lösa bristen och behovet av personal. Främst behöver fler ungdomar söka till transportnäringens yrkesutbildningar på gymnasiet. Men det behövs även fler utbildningsplatser inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. 

-Utbildningsystemet idag är underdimensionerat och enbart fler sökande till gymnasiet kommer därför inte att räcka. Det måste bli lättare för vuxna att kunna karriärväxla och fler vuxenutbildningsplatser behöver tillkomma. Förhoppningsvis når vi en bit på vägen efter dagens övning och dialog, avslutar Caj Luoma. 

Fakta: 

  • Transportföretagen har den 5 november varit i Umeå för att tillsammans med politiker, företag och skolor diskutera transportnäringens kompetensförsörjning och rekryteringsbehov i såväl Umeå som i hela länet. 
  • Transpo rtföretagen har med hjälp av HUI Research låtit ta fram rapporten Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning, med syfte att beskriva transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv – både idag och i framtiden.
  • Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden. Branschen riskerar att sakna mellan 30 000 och 40 000 jobb fram till år 2030 om relevanta politiska satsningar ej görs för att möta rekryteringsbehovet.
  • Transportföretagen har under 2018 även släppt två rapporter för motorbranschen och bussbranschen som visar ett stort behov av verkstadspersonal och bussförare i Västerbottens län. Motorbranschen behöver cirka 270 personer mellan 2018 och 2020 medan bussbranschen behöver 90 bussförare.
  • Fler ungdomar behöver söka sig till transportnäringens yrkesutbildningar. Detta sker genom politiska satsningar samt ökad kvalitet på utbildningarna.
  • Antalet vuxenutbildningsplatser behöver öka och det måste bli lättare för vuxna att kunna karriärväxla.

 

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.