Högst etableringsgrad efter examen från fordons- och transportprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att elever från fordons- och transportprogrammet har lättast att få jobb efter avslutad examen – 61,3 procent, vilket är en ökning med nästan 14 procent i jämförelse med förra mätningen. Mycket glädjande besked, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen. 

Det råder brist på personal inom transportnäringen. Totalt behöver transportnäringen anställa cirka 15 000 årligen de kommande tre åren enligt Transportföretagens mätningar. Därtill har det varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. Att det råder en hög etableringsgrad hos elever från fordons- och transportprogrammet visar att utbildningar mot transportnäringen leder till jobb. 

– Det är ett mycket glädjande att fordons- och transportprogrammet fortfarande har högst etableringsgrad samt att siffran har ökat. Vi har långsiktigt arbetat med att stärka kvaliteten på utbildningarna inom fordons- och transportprogrammet så att transportnäringen får rätt kompetens och unga får jobb direkt efter avslutad examen. Detta är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Kvalitet driver också rekrytering. Idag är det för få ungdomar som söker sig till fordons- och transportprogrammet. Genom att stärka kvaliteten på utbildningen kommer fler att vilja söka sig till programmet och fler examinerade kommer att få arbete, oftast direkt efter studenten. I år visar Skolverkets preliminära siffror över antalet antagna elever till fordons- och transportprogrammet ökat med nästan 16 procent. 

– Arbetsmarknaden för elever som går fordons- och transportprogrammet är mycket god och en kvalitetssäker utbildning kommer också motsvara arbetsmarknadens behov. Ett koncept vi arbetar med på den fordonstekniska sidan är Motorbranschcollege men vi vet att behovet finns inom många inriktningar på programmet så det är ett arbete som behöver utvecklas och breddas, avslutar Caj Luoma. 

 

Fakta: 

  • Skolverket har presenterat ny statistik som visar att fordons- och transportprogrammet har högst etableringsgrad bland unga efter examen med 61,3 procent, en ökning på cirka 14 procent i jämförelse med förra mätningen. Statistiken finns att hämta här
  • Transportföretagen arbetar långsiktigt med att stärka kvaliteten på utbildningen så att fler blir anställningsbara efter examen och för att få fler unga att vilja söka sig till transportnäringens yrken. 

 

För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör på Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072- 214 82 89

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar