Infrastrukturplanen visar ökat transportbehov men väg och flyg glömdes bort

Regeringens nationella plan för infrastrukturen 2018-2029 har många positiva inslag. Det är positivt att den totala ramen höjs jämfört med tidigare satsningar och det är positivt att regeringen vill satsa på sjöfart och att frågan om branschens kompetensförsörjning lyftes vid dagens presskonferens. Infrastrukturplanen visar att transportbehovet ökar vilket även lyftes vid presskonferensen men därför är det samtidigt märkligt att flyget och vägtransporterna glömts bort.

Några positiva investeringar som kan nämnas är bland annat satsningarna på Göteborgs och Luleå hamn, ökad spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala, satsningar på så kallade BRT/Superbussar, trafiksäkerhetsåtgärder inom vägnätet och markant ökade resurser för järnvägsunderhåll.

Planen är dock kraftigt obalanserad när det gäller inriktningen på nyinvesteringar eftersom det saknas nödvändiga satsningar på vägnätet och på flygets infrastruktur. 

”Cirka 85 procent av persontransportarbetet i Sverige sker som vägtrafik. Även cirka 85 procent av allt gods transporteras på väg och cirka 70 procent av kollektivtrafikutbudet består av vägtransporter. Tyvärr återspeglas inte vägtrafikens betydelse i regeringens plan”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

”Det är tråkigt att det även saknas satsningar på flygets infrastruktur. Flyget behövs för att hela Sverige ska kunna leva.”, säger Mattias Dahl.

Att hållbarhetsfrågan är central i infrastrukturplanen är bra och viktigt. Det är mycket positivt med investeringar för hamnnäringen och sjöfarten som kommer att få en alltmer växande betydelse.

Infrastruktursatsningarna och fler transporter kommer att innebära ytterligare ökat kompetensförsörjningsbehov inom transportbranschen vilket regeringen lyfte på presskonferensen.

”Det är mycket uppskattat att infrastrukturministern valde att lyfta fram kompetensförsörjningsfrågan under dagens presskonferens. Infrastruktursatsningarna kommer att innebära ytterligare behov av personal till branschens alla yrken, en fråga vi arbetar mycket aktivt med”, avslutar Mattias Dahl.

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media