Landstingens flygbolagsplaner strider mot konkurrensrätten

Landstingen, från norr till söder, är på väg att gå in i olika former av samarbete för att bedriva luftburen ambulanssjukvård. Sex stycken flygplan avser landstingen köpa in. Dessutom har landstingen i Värmland och Dalarna redan inhandlat en helikopter och har option på åtta stycken till.

”Det är anmärkningsvärt att landstingen, helt vid sidan av sina kärnuppgifter, väljer att starta och bedriva flygbolag”, säger Jan-Olov Bergling, branschchef för Svenska Flygbranschen.

Svenska Flygbranschen anser, efter att ha rådfrågat juridisk expertis, att den av landstingen bedrivna helikopterverksamheten med stor sannolikhet står i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS). Svenska Flygbranschen kommer därför att på lämpligt sätt att gå vidare för att få verksamhetens förenlighet med konkurrensrätten prövad.

”Mycket talar för att landstingen inte har rätt att bedriva denna verksamhet. Det finns därför en stor risk att det är vi skattebetalare som kommer att få betala notan för landstingspolitikernas iver att starta flygbolag. Den väg landstingen är på väg att välja skiljer sig drastiskt från vad som sker i resten av Europa. Övriga länder i Europa upphandlar dessa tjänster, så också våra nordiska grannländer. Att landstingen börjar konkurrera med en redan fullt fungerande verksamhet är anmärkningsvärt i sig, att det dessutom är juridiskt tveksamt gör knappast saken bättre”, avslutar Jan-Olov Bergling.

Fakta

  • Värmlands landsting och Dalarnas landsting bildar under våren 2014 ett gemensamt kommunalförbund, Kommunalförbundet Svensk Luftambulans. En helikopter inköpt, option på att köpa in åtta stycken till. 
  • Kommunalförbund "Svenskt Ambulansflyg” planeras att bildas med alla landsting som medlemmar. Dock oklart om alla landsting avser att bli medlemmar. Planen är att landstinget och regioner, senast år 2018, ska äga sex stycken flygplan, vars köp ska finansieras med lån. Den första upphandlingen, ledd av Västerbottens landsting, misslyckades under 2014 för att anbuden som kom in var undermåliga.

För mer information kontakta: Jan Olov Bergling, branschchef, Svenska Flygbranschen, 0733-858580 eller Ebba Fredin, pressekreterare, Transportföretagen, 0730-447120

Läs vår presentation Luftburen ambulanssjukvård 

Svenska Flygbranschen är ett bransch- och arbetsgivarförbund inom Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv, som består av åtta arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I dag har Svenska Flygbranschen cirka 100 anslutna företag med totalt cirka 10 000 anställda.

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar