Medlingen avslutas – inga pågående stridsåtgärder

Medlarna föreslår Medlingsinstitutet att medlingen avslutas då Hamn4ans stridsåtgärder inte längre är i kraft.

Medlingen som under åtta månader pågått mellan APM Terminals och Hamn4an avslutas nu eftersom Hamn4ans stridsåtgärder har upphört.

  • Situationen är allvarlig för bolaget som tappat oerhörda volymer under det senaste årets konfliktåtgärder från Hamn4an. Nu hoppas jag att det kan bli arbetsro i hamnen. Bolaget har sedan länge branschens kollektivavtal som gäller alla anställda i hamnen oavsett facklig tillhörighet, säger Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera