Nya skattehöjningar slår mot landsbygden

Vid årsskiftet höjs de svenska drivmedelsskatterna trots att de är bland världens högsta skatter - något som rimmar illa med regeringens hela Sverige-satsning. 

Höjningen innebär 24 öre per liter för bensin och 21 öre per liter för diesel (30 resp 26 öre inkl moms). 

Ovanpå drivmedelsskattehöjningen införs under året ett nytt fordonsskattesystem (bonus-malus) som särskilt missgynnar de bilar som är vanliga på landsbygden. Särskilt hårt drabbas lätta lastbilar som bland annat budbilsföretag och hantverkare använder.

Dessutom planeras en kilometerskatt på lastbilstransporter. Protesterna från näringslivet i Norrland har varit omfattande. 

Samtidigt införs en flygskatt som särskilt försvårar för de regioner som ligger långt från Stockholm. Den försämrar även möjligheterna att bo och driva företag i norra Sverige. 

”Sverige är ett av Europas mest transportberoende länder. Vårt näringsliv har långa avstånd till både sina hemmamarknader och till exportländerna. Vi är ett av de mest glesbefolkade länderna där många familjer behöver resa dagligen för att komma till jobb, dagis, sporthallar och vårdcentraler. Därför är det ett problem för Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet med högre transportskatter än normalt inom EU”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.  

"De omfattande skattehöjningar som nu drivs igenom gör det svårare för hela Sverige att leva och det här rimmar illa med regeringens hela Sverige-satsning”, avslutar Ulf Perbo.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar