Nytt samarbete ger effektiv luftburen brandbekämpning

Svenska Flygbranschen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inlett ett samarbete med att ta fram en ny rutin för löpande kartläggning av svenska helikopterresurser för brandbekämpning. 

Svenska Flygbranschen har under en längre tid arbetat intensivt med att upplysa myndigheter om de svenska helkopteraktörernas unika insatser i brandbekämpningen. Nu har man inlett ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som tills nyligen har saknat en överblick över de inhemska helikopterresurserna som har funnits tillgängliga.

"MSBs beslut om samarbete är välkommet. Den senaste tidens bränder visar att Sveriges förmåga att effektivt hantera samhällsfarliga kriser är beroende av att ansvariga myndigheter har en överblick av hela resursbasen, inte enbart en mindre del. Därför föreslog vi denna nya rutin som vi hoppas kommer ge MSB och de enskilda räddningstjänsterna snabb tillgång till en effektiv luftburen brandbekämpning", säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen.

Den nya rutinen innebär i korthet att de helikopterföretag som har tillgängliga resurser, löpande anmäler dessa till MSB i ett fastställt format. MSB ser därefter till att vidarebefordra denna information till räddningstjänsterna.

"MSB påbörjar en succesiv avveckling av de internationella luftburna resurserna, vilket gör det än mer angeläget att ha en god överblick över de inhemska resurserna. De svenska privata helikopterresurserna har löpande påvisats vara centrala för att säkerställa räddningstjänsternas fortsatta tillgång till flygresurser för brandbekämpning", avslutar Fredrik Kämpfe.

Fakta:

  • Svenska Flygbranschen har 15-talet medlemsföretag  med ca 60 helikoptrar
  • Ca 40 av helikoptrarna kan utrustas för brandbekämpning
  • I sommar har dessa helikoptrar flugit långt över tusen timmar över skogsbränderna i Sverige och bekämpat bränder sida vid sida med övriga resurser.
  • SFB publicerar årligen en sammanställning av helikopterföretagen här.

 

För mer information kontakta Fredrik Kämpfe, branschef på Svenska Flygbranschen 0730-447136 eller fredrik.kampfe@transportforetagen.se och för pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120.

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media