Piloternas krav hotar anställningstryggheten

Pilotföreningarna i Sverige, Norge och Danmark har valt att lämna förhandlingsbordet i de pågående avtalsförhandlingarna och varsla om konflikt trots fler planerade förhandlingstillfällen i Sverige. Varslet träder i kraft den 26 april.

”Varslet är olyckligt eftersom det skapar oro hos kunderna. Piloternas krav är orimliga och gör det omöjligt för SAS att fortsatt vara hållbara utifrån miljö, anställningstrygghet och konkurrenskraft”, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef Transportföretagen, flygbranschen.

Piloterna är en viktig och välavlönad arbetsgrupp. Den genomsnittligt utbetalda grundlönen inklusive tillägg och traktamente var förra året 93 000 kronor i månaden. Bara piloternas lönekrav som det ser ut idag innebär en 15-procentig värdeökning. Detta ska jämföras med övrig svensk arbetsmarknad som får löneökningar om 2,3 procent.

Svensk Pilotförening gör bedömningen att vidare förhandlingar är utsiktslösa medan bolaget har önskat fortsätta förhandlingarna.

”Vi upplever inte att vi förhandlat klart. När parter står långt ifrån varandra så behövs verkligen konstruktiva förhandlingar och vi hade fler tillfällen inplanerade. Vi har fortfarande en förhoppning och tro om att vi ska komma till enighet, som vi har gjort med övriga personalgrupper inom SAS och resterande svensk arbetsmarknad. Vi vill fortsätta förhandla och sätter tilltro till medlingsförfarandet som nu aktualiseras”, avslutar Torbjörn Granevärn.

SAS pilotavtal reglerar löner och villkor för samtliga anställda piloter i Sverige inom SAS. Det nuvarande avtalet löpte ut den 31 mars. Därefter löper det med sju dagars ömsesidig uppsägningstid i taget.
 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera