Pressinbjudan: Hur ska transportbranschen nå klimatmålet 2030?

Välkommen på frukostseminarium den 16 januari klockan 8:30 med bland annat Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Det har kommit flera positiva nyheter om transportsektorns utsläppsmål. Utsläppen sjönk kraftigt från vägtrafiken under 2016, andelen biodrivmedel växer och elektrifieringen går allt snabbare. Samtidigt kommer signaler från EU som hotar användningen av biodrivmedel och allt mer pekar på att någon större överflyttning av gods från vägtrafik till andra transportslag inte är möjlig. Kan det svenska klimatmålet för transportsektorn nås?

Program
Så klarar Sverige 2030-målet för transportsektorn
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Därför klarar Sverige inte 2030-målet för transportsektorn.
Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen

Paneldiskussion
Björn Westerberg Tågoperatörerna, Rikard Engström Svensk Sjöfart, Jessica Alenius BIL Sweden, Tove Winiger Åkeriföretagen samt Svante Axelsson och Ulf Perbo. 

När/var: tisdagen den 16 januari klockan 08.30 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Wallenbergaren.

Frukost serveras klockan 08.00–08.30, därefter följer seminarium klockan 08.30–09.45. 

För anmälan eller mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar