Pressinbjudan: Infrastruktur och transporter i fokus när mobilitetssamtalen ger sig ut på turné till Luleå

Transporterna – och möjligheten till samverkan över olika transportslag – skapar förutsättningar för tillväxt och ett modernt samhälle. Det vill vi uppmärksamma på lokal nivå, när vi ger oss ut på turné till Luleå den 30 september.

Transportföretagen bjuder på måndag den 30 september in till samtal om transporternas roll och behovet av fortsatta investeringar i infrastruktur i Luleå. Flera stora samhällstrender ligger till grund för samtalen.

Det nya köpbeteendet med allt mer näthandel har ökat behovet av transporter. Vår besöksindustri blir en allt viktigare näring, import och export som går via hamnar kräver infrastruktur som kopplar samman transportslagen, inrikesflyget är en viktig komponent när det gäller att binda samman vårt långa land med sina väldiga avstånd.

Samtidigt pågår ett omfattande hållbarhetsarbete i branschen och det finns stora behov av att våra olika transportslag ska kunna samverka med varandra för att ge Sverige bästa möjliga förutsättningar till tillväxt på de mest transportsmarta sätten. Då krävs också relevanta investeringar. Vid Mobilitetssamtalen diskuteras lokala frågor i respektive region tillsammans med politiker, opinionsbildare och trafik- och transportbranschens företrädare.

Var/när: Svenskt Näringliv, Storgatan 9 i Luleå klockan 13.00-15.00.

För anmälan: https://mobilitetssamtal.se/lulea/

Presskontakt: Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120

 

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media