Pressinbjudan: Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Transportföretagen bjuder in till lunch och presentation av rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras” den 7 maj klockan 11.30-13.00 på Bilia, Norra Långebergsgatan 3, Sisjön, Västra Frölunda i Göteborg.

Transportsektorn befinner sig i ett stort teknikskifte. Den ökade digitaliseringen har inneburit förändringar som självkörande fordon och en alltmer digitaliserad verkstad. Ambitionen med rapporten är att besvara tre frågeställningar: hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i transportbranschen, hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av digitaliseringen och inom vilken tidshorisont vi kommer att se förändringar? Därför har Transportföretagen låtit ta fram rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras” av teknikjournalisten Mats Lewan.

Den stora frågan är om personal kommer behövas i framtiden?

Rapporten visar på en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft, såväl kort- som långsiktigt. Däremot kommer behovet av kompetens att vidgas till nya teknikområden och på sikt kommer antalet jobb med dagens arbetsuppgifter att minska medan nya uppstår.

Åtgärder för att möta teknikskiftet:

För att klara omställningen föreslås åtgärder som fler antal utbildningsplatser vid fordonstekniska och transporttekniska utbildningar och att myndigheter som ansvarar för dessa utbildningarna i samarbete med transportsektorn omgående ser över deras innehåll. Samtidigt är det viktigt att kvaliteten på utbildningarna säkras och stärks. Operativa resurser behöver därför inrättas på regional nivå med målet att samverkan mellan skola och näringsliv ska komma till stånd, utvecklas och vara långsiktig. Och slutligen är det viktigt att regeringen har arbetsmarknaden inom transportsektorn under uppsikt för att vara redo med lämpliga insatser kring fortbildning och omställning.

Medverkar gör:

Mats Lewan, teknikjournalist och författare till rapporten, samt Johanna Linder, branschutvecklare på Transportföretagen.

Ladda ner rapporten här

När och var?

Den 7 maj kl. 11.30-13.00 hos Bilia, Norra Långebergsgatan 3, Sisjön, Västra Frölunda, Göteborg

För anmälan eller övriga frågor, kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media