Pressinbjudan: Sjöfartens rekryteringsbehov diskuteras med utbildningsminister Anna Ekström

Välkommen på pressträff om sjöfartsbranschens rekryteringsbehov med utbildningsminister Anna Ekström på Donsö, den 2 september.I samband med Donsö Shipping Meet arrangerar Transportföretagen tillsammans med branschen en rekryteringsdag den 2 september, genom att bjuda ut skolelever, lärare och studie- och yrkesvägledare till Donsö för att lära sig mer om sjöfartsbranschen. Anledningen är att sjöfarten har ett mycket stort rekryteringsbehov och att fler elever behöver få kunskap och kännedom om branschen, dess utbildningar och karriärvägar.

Dagen gästas av utbildningsminister Anna Ekström och nu ges exklusiv möjlighet att få träffa utbildningsministern för frågor som rör sjöfartens kompetensförsörjning. På plats finns även branschföreträdare och experter.

Sjöfartsbranschen har en utmanande personalbrist och kommer inom en femårsperiod att behöva anställa cirka 800 personer enligt Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen 2019”. Eftersom 90 procent av Sveriges import och export sker med fartyg skulle utebliven rekrytering få negativa effekter på samhällsekonomin.  Därför är det viktigt att få fler ungdomar att vilja söka sig till sjöfartens yrkes- och högskoleutbildningar och dessutom behöver vi skapa utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

I samband med pressträffen erbjuds även möjlighet till intervju med branschföreträdare och rundtur på den stora internationella mässan Donsö Shipping Meet 2019 som samlar utställare från hela världen. Dessutom ges tillfälle att klockan 16:00 närvara under dopceremonin av Furetanks fartyg Fure Ven med Anna Ekström som blir gudmor till fartyget.  

Var/när: Den 2 september klockan 13:20 i Gamla bowlinghallen, Donsö Hamnväg 38, Donsö. Det finns även möjlighet att delta på lunch innan pressträffen. Lunchen äger rum klockan 12:20 i samma lokaler som pressträffen. 

Anmälan till pressträffen till Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Anmälan till rundvandring till Carolina Kihlström, Senior Project Manager, Marketing and Communication Svensk Sjöfart, 0707-233642 eller carolina.kihlstrom@sweship.se

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media