Soya III besöker Mariestad på torsdag – välkommen ombord!

Nu på torsdag den 12 september gästas Mariestad av Sjöfartskonvojen och fartyget Soya III med besättning. Syftet är att visa upp sjöfartsbranschen, som vill öka kännedomen om de yrken, utbildningar och karriärvägar som finns inom sjöfarten eftersom rekryteringsbehovet är stort. Välkommen ombord!Förutom möjlighet att besöka Soya III med besättning, kommer besökare även kunna ta del av aktiviteter och utställningar på kajen intill. Sjöfartskonvojen, som är ett initiativ där hela sjöfartsklustret är med och bjuder in, startade i juni och gick då längsmed Sveriges kust med isbrytaren Atle i täten. Nu går den sin slutfärd längsmed Göta kanal med Mariestad som första hamnstopp och med Walleniusrederiernas fartyg Soya III i täten.

”Med sjöfartskonvojen och Soya III vill vi visa alla de möjligheter sjöfartsbranschen erbjuder. Vi hoppas att fler ska söka branschens utbildningar så att den svenska sjöfarten kan växa hållbart”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagens rapport ”Tempen på sjöfartsbranschen” kommer 800 matroser, befäl och motormän att saknas inom en femårsperiod om rekryteringstakten inte ökar, något som kan komma att påverka hela samhället eftersom 90 procent av Sveriges export och import går på sjön.

Förutom att öka kännedomen om branschen är det minst lika viktigt att berätta att behovet av personal behövs både i dag såväl som i framtiden.

”Som anställd inom sjöfartsbranschen har du möjlighet att vara med om den spännande teknikutveckling sjöfarten genomgår. Personal behövs inom sjöfarten både i dag och på längre sikt, digitaliseringen innebär inte minskat behov av personal men att yrkena kan komma att förändras”, avslutar Caj Luoma.

*Tankfartyget Soya III byggdes 1936, som Walleniusrederiernas första egna nybygge. Då fraktade hon soja. I dag är hon Walleniusrederiernas representationsfartyg och på torsdag bjuder hon ombord i Mariestad tillsammans med SJöfartskonvojen.

Välkommen!

Var/när: Gästhamnen i Mariestad den 12 september klockan 10:00-16:00.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120.

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Prenumerera

Media

Media