Stockholmsmajoriteten vill att Östra Länken byggs

En ny undersökning visar att stockholmarna vill att Östra Länken byggs, något som borde få genomslag i politiska beslut. Östra Länken är just nu den återstående pusselbit som fattas för att Stockholm ska få den ringled som är nödvändig för att hantera en växande region.

Transportföretagen har med hjälp av Novus låtit undersöka inställningen till Östra Länken bland invånarna i Stockholms län. Av länets hela befolkningen svarar 58 procent att den bör byggas, 6 procent är emot och 36 procent har ingen uppfattning.

”Att en majoritet av Stockholms invånare vill ha Östra Länken, bör få genomslag i politiska beslut”, säger Ulf Perbo Näringspolitisk chef Transportföretagen.

”Efter att Norra Länken nu har öppnat är Östra Länken den pusselbit som fattas för att Stockholm ska få den ringled som är nödvändig för att hantera en växande region. Dagens situation där stora trafikströmmar som inte har målpunkt i centrala Stockholm tvingas in till stan på underdimensionerade leder, för att ta sig mellan norra och södra delarna av länet, är oacceptabel”, säger Ulf Perbo.

Bland invånarna i Stockholms kommun svarar 52 procent att de vill att Östra Länken byggs medan 7 procent är emot. Bland de som sympatiserar med S, M, C, L, Kd och SD finns en stor majoritet som vill att Östra Länken byggs.

”Det är viktigt att väljarna i höst noterar vilka partier som tänker påbörja Östra Länken och vilka som är emot”, avslutar Ulf Perbo.

Hos S väljarna vill 60 procent att Östra Länken byggs medan 8 procent är emot. Hos C väljarna vill 57 procent att den byggs och 6 procent att den inte byggs, medan en stor majoritet M väljare 80 procent är för och 2 procent emot. Även bland V:s och FI:s sympatisörer vill en majoritet att Östra Länken byggs. Det är endast bland MP väljarna som opinionsläget är jämnare där 21 procent säger nej, 18 procent säger ja medan 63 procent inte har någon uppfattning.

72 procent av de svarande anser att trängsel och bilköer är ett stort eller ganska stort problem i Stockholm medan 2 procent anser att det inte är ett problem.

 


För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se eller Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen ulf.perbo@transportforetagen.se, 08-7627127

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna och säkerhetsbranschen, samt är en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra nio förbund har cirka 10 300 medlemsföretag med runt 207 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar