Stort rekryteringsbehov inom motorbranschen i Örebro

Motorbranschen är i stort behov av mekaniker och annan personal till verkstäderna. Under 2018–2020 kommer motorbranschen i Örebro län att behöva anställa cirka 270 personer, varav 166 tekniker. Detta enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på motorbranschen 2018”.

Studenterna på fordons- och transportprogrammet går en ljusnade framtid till mötes. De får snabbt stimulerande och intressanta arbeten. Men fler elever behövs och det kräver en utbildning som är av god kvalitet och som matchar motorbranschens behov. I rapporten uppger 68 procent av företagen i Örebro län att de under det senaste året har haft svårt att rekrytera. En huvudanledning är svårigheten att hitta personer med rätt – och relevant – utbildning.

– Kvalitet driver rekrytering. Fordons- och transportprogrammen behöver förbättras för att dels attrahera elever, dels matcha den kompetens som efterfrågas av företagen. Här är det viktigt att skolan, branschen och beslutsfattare samverkar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Eleverna i det offentliga grundutbildningssystemet täcker idag inte efterfrågan inom motorbranschen. Därför måste antalet platser inom vuxenutbildningen öka genom en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad. Därutöver är en utbyggd satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för motorbranschen.

– Det ska vara möjligt för vuxna att kunna karriärväxla. Det är som vi ser det en nödvändighet för att lösa kompetensförsörjningsfrågan. För att detta ska fungera fullt ut måste både staten och kommunerna i landet satsa på regionala resurspersoner som kan bygga upp och utveckla dialogen mellan utbildningssystemet och det regionala näringslivet. Där har vi en lång sträcka framför oss, avslutar Caj Luoma.

 

Fakta:

  • Företagen i motorbranschen i Örebro län behöver anställa cirka 270 personer under perioden 2018–2020, varav
  • 166 tekniker
  • 19 kundmottagare/planerare
  • 19 bilskadereparatörer/bilplåtslagare
  • 28 mekaniker
  • 33 verkstadschefer/verkmästare/arbetsledare
  • 8 bildelschefer/reservdelschefer
  • 68 procent av företagen inom motorbranschen i Örebro län har haft svårigheter att rekrytera under det senaste året.
  • Brist på andelen kvinnor inom motorbranschen i Örebro län är stor. Idag är andelen kvinnor anställda inom motorbranschen i länet 3 procent.

 

Kontaktinformation

Rapporten:

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Tel: +46 8 76 71 56

Mobil: +46 730 44 71 56

E-post: caj.luoma@transportforetagen.se

 

Pressfrågor:

Shashika Sellgren

Kommunikatör, Transportföretagen

Tel: +46 8 762 71 77

Mobil: +46 722 14 82 89

E-post: shashika.sellgren@transportforetagen.se

Taggar:

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.