Transportföretagen förstärker på branschsidan

Den 3 september börjar Maria Werpers Dahl på Transportföretagen. Hon kommer i huvudsak att arbeta med branschutveckling och hållbarhetsfrågor för åkerinäringen. Maria Werpers Dahl är uppväxt i transportbranschen och har under tio års tid varit delägare i familjeföretaget Werpers Åkeri i Rättvik, som var verksamt bland annat inom miljötransportsektorn.

”Jag ser fram emot att få arbeta med hållbarhetsfrågor och branschutveckling som jag tycker är så viktigt. Att få göra det inom Transportföretagen ser jag som en verklig utmaning. För mig har personal- och arbetsgivarfrågor alltid varit viktiga eftersom det är personalen som gör varumärket levande. Ledarskap och effektivisering genom digitalisering är idag viktigt för transportföretag som vill vara med även i framtiden”, säger Maria Werpers Dahl.

Samtidigt med att Maria Werpers Dahl börjar, tar Göran Arkler, Transportindustriförbundet, steget över i en ny roll på Transportföretagen. Han kommer att förstärka arbetet med åkerifrågor genom att arbeta med koordinering av branschfrågor inom Transportföretagen. Andra halvan av sin tid kommer Göran att fortsätta som vice vd på Transportindustriförbundet.

”Förändringarna är ett led i Transportföretagens förändringsresa”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef. ”Vi förstärker på vägtransportsidan för att befästa Transportföretagens roll som den starkaste rösten på vägtransportområdet.”

 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 300 medlemsföretag med ca 211 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media