Transportföretagen skapar Samhällspolitisk avdelning

För att ytterligare stärka Transportföretagens röst i debatten har Tina Thorsell rekryterats till den nya rollen som samhällspolitisk chef. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på Svensk Handel.

Tina Thorsell tillträder i september sin nya tjänst som samhällspolitisk chef vid Transportföretagen. Hon kommer att leda den nya Samhällspolitiska avdelningen, som består av Transportföretagens Näringspolitiska enhet och Kommunikationsenhet.

I samband med rekryteringen kommer Ulf Perbo, näringspolitisk chef hos Transportföretagen, att tillträda tjänsten som branschchef för vägområdet, vilket innebär ett ökat fokus i dessa frågor. Arbetsrätt och kommunikation kommer även fortsatt att vara nyckelområden för Transportföretagen och kommunikationsenhetens arbete påverkas inte i övrigt av förändringen. Mychele Östman kvarstår som kommunikationschef.

– Transportföretagen får en allt mer framträdande roll i debatten. Att vi nu skapar en Samhällspolitisk avdelning innebär ännu bättre förutsättningar att bedriva opinionsbildning i våra medlemmars frågor. Genom rekryteringen av Tina Thorsell stärks vår röst ytterligare, kommenterar Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Tina Thorsell kommer närmast från Svensk Handel, där hon har varit kommunikationschef de senaste fyra åren. Dessförinnan har hon en bakgrund hos bland annat Sveriges Åkeriföretag, där hon har varit kommunikations- och näringspolitisk chef. I sin roll var hon exempelvis med och utformade förändringar i cabotage-lagstiftningen. Tina Thorsell har en bred erfarenhet av kommunikationsarbete, arbetsgivarfrågor och opinionsbildning inom såväl näringsliv som politik.

– I min nya roll hos Transportföretagen kombineras politisk påverkan och kommunikation, där de bägge främjar varandra. Kommunikationen ger tryck i påverkansarbetet, och påverkansarbetet ger precision i kommunikationsarbetet. En fusion av dessa sidor ger en tydlig och stark avsändare, säger Tina Thorsell.
 

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120

Transportföretagen är transportnäringen och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Om oss

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 10 100 medlemsföretag med ca 217 000 anställda.

Prenumerera

Media

Media